17/05/2013
16/05/2013
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng có đội ngũ kỹ sư, cán bộ, nhân viên kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm đã được trưởng thành từ các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp lớn và trưởng thành cùng với sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng.
16/05/2013
17/05/2013
Cơ cấu tổ chức công ty
16/05/2013
Năm 1993, bắt đầu hoạt động với việc thiết kế sửa chữa và thi công một số công trình nhà ở tư nhân. Đội ngũ tuy còn non trẻ nhưng với trình độ chuyên môn đang còn hạn chế, bẵng sự nỗ lực, khả năng sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao đã được các chủ đầu tư hài lòng, ngợi khen và không ngần ngại giới thiệu những khách hàng mới.