Vài nét về Minh Dũng

Tiền thân là đội xây đựng tại huyên Đông Hưng - Thái Bình từ những năm 1990 vào tháng 11/1993. thành lập xí nghiệp xây dựng Minh Dũng bắt đầu hoạt động với việc thiết kế và thi công một số công trình dân dụng, sau đó đổi tên công ty TNHH xây lắp Minh Dũng.

Ra đời trong thời kỳ đất nước đổi mới, bên cạnh yếu tố thuận lợi khách quan Minh Dũng đã không ngừng nỗ lực vượt khó, vươn lên và khẳng định vị thế của mình. Đến nay, Minh Dũng đã trở thành công ty xây dựng hàng đầu trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên để có uy tín cao đối với các nhà thầu Việt Nam với slogan ấn tượng "Minh Dũng uy tín tạo thành công".

Từ số lượng CBCNV ban đầu chỉ có chục người, đến nay, Minh Dũng đã có một đội ngũ cán bộ quản lý bản lĩnh vững vàng, quyết đoán và năng động cùng một tập thể CBCNV hơn 100 người có trình độ chuyên môn, sáng tạo, nhiều tâm huyết gắn bó với công ty.

Đến nay, Minh Dũng vinh dự vì đã đóng góp công sức hoàn thành hơn 80 công trình xây dựng nhà cao tầng và hiện đang triển khai gần 50 công trình trong và ngoài tỉnh.

TIN MỚI: