Giao thông

. Đường Liên xã Phúc Lương Đèo Bụt xã Phúc Lương


2. Mở rộng ngã ba đoạn đường lên trụ sở tỉnh uỷ và trụ sở HĐND – UBND tỉnh Bắc Kạn.

3. San nền, kè đá, xây mới CHXH số 62 Thịnh Đán
4. San nền, kè đá, xây mới CHXH Số 56 thị trấn Hương Sơn  Phú Bình
5. Cải tạo, nâng cấp đường vào ga Thái Nguyên6. Cải tạo, nâng cấp đường Quan Triều TP Thái Nguyên


CÁC TIN KHÁC: