Dân dụng

1. Nhà văn hoá xã Xuân La + Nhạn Môn huyện Pắc Nặm tỉnh Bắc Kạn

2. Trụ sở làm việc đảng uỷ - HĐND - UBND phường Tân Thịnh

3. Sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc  UBND tỉnh Bắc Kạn

4. Trường tiểu học xã Hà châu huyện Phú Bình

5. Trường tiểu học xã Bá Xuyên thị xã Sông Công

6. Nhà hiệu bộ 2 tầng, cổng, hàng rào, kè đá, nhà thường trực, cấp điện, cấp thoát nước trường THPT Nguyễn Huệ - Đại Từ

7. Nhà hội trường đa năng trường THPT Ngô Quyền

8. Nhà ăn tập thể, nhà giặt là, nhà xác, nhà đốt rác, nhà cầu, hàng rào TTCH & PHCN trẻ tàn tật Bắc Thái

9. Rạp Măng Non nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên

10. Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng, nhà nội trú 1 tầng 2 phòng trường THCS Cốc Đán

11. Trường tiểu học Cốc Đán - Trường Chính - huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

12. Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường mầm non xã Tiên Hội

13. Cải tạo, mở rộng trường THPT Nguyễn Huệ - Đại Từ

14. Cải tạo nhà lớp học năng khiếu 2 tầng và sân vườn nội bộ

15. Nhà công vụ giáo viên trường THPT Nguyễn Huệ

16. Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường THCS Hương Sơn

17. Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường mầm non Cốc Hoá

18. Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường THPT Ngô Quyền

19. Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường THCS Phú Xá

20. Trụ sở làm việc đảng uỷ – HĐND - UBND phường Quang Trung

21. Trụ sở làm việc khối hành chính sự nghiệp TP Thái Nguyên

22. Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường mầm non xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ

23. Trạm y tế chuẩn xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

24. Cải tạo, mở rộng, hoàn chỉnh trường THPT Nguyễn Huệ huyện Đại Từ

25. TOYOTA Thái Nguyên

26. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên

27. Nhà hiệu bộ, nhà để xe giáo viên, nhà để xe học sinh, hạ tầng kỹ thuật (kè ốp mái taluy giữa 2 cốt san nền, điện, nước ngoài nhà, trạm biến áp) SGD & ĐT tỉnh Bắc Kạn

28. Trung tâm thông tin và giao lưu văn hoá tỉnh Bắc Kạn

29. Trường mầm non Đại học sư phạm TP Thái Nguyên.

TIN MỚI:
CÁC TIN KHÁC: